Bebeklerde Reflü Hastalığı

Gastroözefageal reflü mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bu bebeklerde fizyolojik olarak görülebilir. Bu durumdan anne ve bebek hiç rahatsız olmaz olmaz. Bu durum mutlu bebek kusması olarak isimlendirilir.

Reflü hastalığında ise mide, ince bağırsak ve safra yollarının içeriği nin yemek borusuna kaçtıktan sonra hastalık belirtilerinin oluşmasıdır .

Aile bireylerinde reflü hastalığı varsa, bebeklerinde de reflü hastalığı belirtilerini daha sık rastlamaktayız. Reflü hastalığına her 300 çocukta 1 oranında rastlamaktayız .

Reflü bebeklerde niçin olmaktadır ?

*Mide ile yemek borusu arası var olduğu kabul edilen kapakçığın fonksiyonunu yitirmesi. Bu kapakçık buradaki kas yüzmeleri, yemek borusunun mideliye giriş açısı ve diyafram kası tarafından oluşmaktadır.

*bebeğin yatış pozisyonu

*bebeklerin beslenme sırasında yapılan hatalar . Aşırı besleme, düzgün pozisyonda beslenmenin olmaması , gece beslenmelerinin 6. Aydan sonrada devam ediyor olması

*Bebeğin yanında sigara içilmesi veya sigara içilmiş kıyafetlerle bebeğin kucağa alınması (pasif içicilik )

*bebeklik çağı reflüleri bebek büyüyüp oturur pozisyona geçtikçe düzelir

* Reflü hastalığı ailede varsa bebeklerde görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda reflü hastalığının genetik geçişli olduğu gösterilmiştir .

Normal bebeklik reflüsü ile, reflü hastalığı arasındaki ayırımı iyi yapabilmek gerekmektedir. Çünkü bebeklik reflüsünde tedavi gerekmezken, reflü hastalığında tedavi gerekebilmektedir.

Bebeklik çağı reflüsü olan bebekler ;

_İyi kilo alırlar

_Eforsuz ağıza mide içeriği vardır.

_Emmeleri çok iyidir,

_Yutma koordinasyonu iyidir.

_Aktivitesi normaldir.

_Nörolojik sorunu yoktur

_Solunum hastalığı yoktur

_Apne( 20 an uzun nefessiz kalma ) ve bradikardi ( kalp atışının yavaşlaması ) yoktur

_Anemi ( kansızlık ) yoktur

Fizyolojik reflüde ; Aile ile iletişim

_Mama alıyor ise koyulaştırma

_Beslenme sonrası pozisyon önerilebilir

_Yakınmalar izlenebilir.

**Gastroözefageal reflü hastalığı İse mide içeriğinin yemek borusu ve boğaza kaçması sonucu belirtilerin ve istenmeyen değişiklikler olmaktadır.

*kilo alma azlığı

*beslenmeyi yarıda kesme, emme zorluğu ,kusma, karın ağrısı gibi sindirim sitemi bulguları yanında

*20 saniyeden uzun solunum durması ( apne ) ve kalbin yavaşlaması

Laranjit ve faranjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonunu taklit eden bulgular, orta kulakta sıvı toplanması ( seröz otit )

*ses kısıklığı , seste boğuklaşma, kurup benzeri bulgular

*Kansızlık belirtisi ( anemi) yemek borusundan gizli kanamaya bağlı olarak görülebilir .

AYRICA

  • Metabolik hastalıklarda, nörolojik hastalıklarda, kistik fibrozis hastalığında ve doğum sonrasında yemek borusu operasyonu geçirmiş bebeklerde altta yatan hastalığa sekonder reflü görülebilmektedir

  • Yine tedaviye yanıtsız reflülere besin alerjisi de eşlik edebilir.

  • Bebeklerde hastalığını önlemek içinbebek az az sık sık beslenmelidir,gece yatmadan 2 saat önce beslenme kesilmeli

gece beslenmeleri 6. Aydan sonra kesilmeli

  • yatarken reflü yastığı kullanılabilir

  • yatış pozisyonu sol yan taraf olmalı ve pozisyon mide boşalmasını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır .

Reflü hastalığında mide boşalmasını sağlayan ve yemek borusuna asit kaçağını önleyen ve mide asitini baskılayan ilaçlar yanında antireflü mamalar ve sıvı besinlerin koyulaştırılması yeterlidir

Yorum yapın